mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Hellige steder til fjells


Jeg besøker gjerne gamle samiske helligsteder. Det hviler en egen ro over disse. Ofte er det god utsikt fra slike plasser og de utmerker seg i terrenget. Jeg tenker på forfedre våre som oppsøker disse plassene. De kom med sin uro over framtida og bad om hjelp når sykdom og død truet.

Jeg tror at de også kom når de var takknemlige og ville gi uttrykk for det når kjæreste og foreldre hadde sagt ja, når et barn var født, når en syk hadde fått tilbake helsa si og når naturen ga nok til livets opphold.

Jeg tenker også på den ydmykhet de viste når de nærmet seg slike steder.    

                                                                                                                               Sørsamisk prest Bierna Leine Bientie

Hva er et hellig sted for deg?

Eller har dere et hellig sted i nærheten? 

Kan du skrive om det og gjerne sende oss bildet.
Utskriftsvennlig versjon
skille620b

kommentarer(0):

Skriv en kommentar:

 
mainTail3spalte