mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

"Jeg er verdens lys", sier Jesus.


Jesus sier: "Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Joh 8,12). Om våren gir solen langsomt liv tilbake til naturen, slik kommer Kristus til oss med det evige livets gave. Hva betyr det? Hva menes med evige liv?

Jesus ble født i en stall i Betlehem. Han var både Gud og menneske samtidig. Han hadde foreldre slik som vi har. Maria og Josef var hans foreldre. Han vokste opp i Nasaret. Han ble døpt slik som du. Han reiste rundt og lærte og forkynte. Han forkynte om Guds rike, talte imot urettferdighet, gjorde undere og helbredet syke. Det gjorde han sammen med 12 disipler. Husker du navnene på disiplene? I Det nye testamentet kan du lese om Jesus.

Jesus hadde flere navn:

Jesus

Det var ikke Maria og Josef som bestemte at han skulle ha navnet Jesus. En engel fortalte til Maria at navnet til barnet skulle være Jesus. Navnet Jesus betyr: Gud frelser. Dette navnet var et vanlig navn i Israel på den tida. 

Kristus

Kristus er konge. Kristus betyr han som er salvet. På den tiden ble kongen smurt med olje på hodet når han ble innsatt som konge.

Jesus Kristus

Når disse to navnene brukes sammen betyr det: Jesus er Messias. Han er den kongen som er lovet  og som skal frelse.

Guds sønn

Navnet forteller at Jesus er Guds sønn. Jesus bruker dette navnet om seg selv.

Herre

Dette navnet er mest vanlig. Jesus har vunnet og er Herre over dødens makt.

Lammet

Dette navnet brukes når det fortelles om Jesu virke. Jesus ble offer for våre synder. I Bibelen fortelles det at ved ofring brukes lam.

Menneskesønnen

Dette navnet er det bare Jesus som har brukt om seg selv.
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

 I Bibelen sammenlignes sola med Jesus, og det står at Jesu ansikt var som solen når den skinner i sin kraft (Åp. 1, 16)

De som tror på Jesus Kristus kaller seg kristne. Hva handler det om å tro på Jesus Kristus?

Frans av Assissi ville elske sin neste best ved å være tjener for dem. Han forlot rikmannslivet. Han kalte fuglene, dyrene og blomstene og trærne for sine brødre og søstre. Les andakten av Frans av Assisi hvor han snakker med dyrene.

 
mainTail3spalte