mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Bibelen

Bibelen -betyr bok
Bibel stammer fra  gresk og ordet betyr bok. Bibelen inneholder flere bøker. Bibelen er inndelt i to hoveddeler –Det gamle testamentet (39 bøker) og Det nye testamentet (27 bøker). Bibelen kalles også for den Hellige skrift. Det gamle testamentet forteller om det Gud gjorde før Jesus ble født. Det nye testamentet forteller om Guds virke etter at Jesus ble født. Bibelen inneholder både historie, poesi, profetier, salmer, fortellinger, Jesu undere, brevlitteratur og om hva som skal skje i fremtiden.
 
Fra forskjellige folk
Bibelen er skrevet av mange forskjellige folk fra forskjellige tidsperioder, både profeter, evangelister og apostler. Det gikk over 1000 år gikk det før hele bibelen var ferdig skrevet. Hvilke fortellinger i Bibelen synes du er fine?
 
Oversatt til samisk
Bibelen er oversatt til 341 språk. Det nye testamentet ble første gang trykket på nordsamisk i 1840. Vet du om bibelen er oversatt til enten nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk? Den første samiske presten, Anders Porsanger oversatte deler av Det nye testamentet til nordsamisk. Vet du om andre samer som har vært med i arbeidet med å oversette bibelen?
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

En lavvo er både bosted, spisested og et sted for fellesskap. En lavvo gir ly og symboliserer menneskenes vandring og mål.
 
I Bibelen leser vi om nomadiske folkeslag som bodde i telt.  Det står f.eks om Abraham som bodde i telt sammen med Isak og Jakob (Hebr. 11,9) og  om at Moses slo opp et telt utenfor leiren (2. Mos 33,7).
 
Bærebjelkene i lavvo kan symbolisere Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.  Og de andre teltstengene er mennesker som bygger sine liv på de.

 
mainTail3spalte