mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Den Hellige Ånd

Den treenige Gud

Gud er én, men samtidig tre personer. Sammen med Gud, er Sønnen og Den Hellige Ånd som er den tredje personen i Treenigheten. Da Jesus ble døpt, kom den Hellige Ånd ned over han. Det bibelske uttrykket  “ånd” betyr vinden som beveger. Den kan bety både ånd, vind eller pust.Vinden ser vi ikke, vi ser ikke hvor den kommer i fra, og ser ikke hvor den farer hen. Den Hellige Ånd kan vi heller ikke se.

 

Guds vilje

Gud er nær oss gjennom den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er over alt. Å være kristen handler om å la den Hellige Ånd lede deg. Når du leser Bibelen, hjelper den Hellige Ånd deg med å forstå det du leser. Når du tjener Gud, så gir den Hellige Ånd deg krefter og kjærlighet, gjør deg modig og lærer deg det du trenger

 

Vinden

Vi ser ikke vinden, men vi hører vinden suser og ser trærne bøye seg når vinden blåser. Reinsdyret er av naturen innrettet slik at den alltid vandrer motvinds, ikke fordi den trosser vinden, men fordi den gjennom luktesansen henter viktig informasjon fra vinden. Vinden bringer lukter fra rovdyr som truer, eller varsler om gode beiter. Den Hellige Ånd er som vinden -den er usynlig, den viser vei og Gud ber oss om å lytte til den.

 

Ilden

På pinsedagen viste den Hellige Ånd seg som tunger av ild som satte seg på disiplene. Den Hellige Ånd bor i den som tror på Gud, slik at vi brenner for Jesus.

 

Due

Da Jesus ble døpt, kom den Hellige Ånd ned over han som ei due. Due er et fredssymbol. Den Hellige Ånd gir oss fred og bygger opp vår tro, håp og kjærlighet.

 

Det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan Den Hellige Ånd er. Vi kan ikke se den. Det er sagt at Den Hellige Ånd gjør at vi får lyst til å be. At vi får lyst til å gjøre noe godt for andre. At vi får lyst til å gjøre det hyggelig rundt oss. At vi ønsker å vise kjærlighet og omsorg for andre. Hva betyr den Hellige Ånd for deg?

 

 

  

Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

En lavvo er både bosted, spisested og et sted for fellesskap. En lavvo gir ly og symboliserer menneskenes vandring og mål.
 
I Bibelen leser vi om nomadiske folkeslag som bodde i telt.  Det står f.eks om Abraham som bodde i telt sammen med Isak og Jakob (Hebr. 11,9) og  om at Moses slo opp et telt utenfor leiren (2. Mos 33,7).
 
Bærebjelkene i lavvo kan symbolisere Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.  Og de andre teltstengene er mennesker som bygger sine liv på de.

 
mainTail3spalte