mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Konfirmasjon


Ved dåpen blir vi innlemmet i den kristne kirke. Det er foreldre og faddere som handler på vegne av barnet. Ved konfirmasjonen tar ungdom selv ansvaret. Derfor er det helt naturlig for alle døpte å bli kirkelig konfirmert. Konfirmasjon betyr bekreftelse. I konfirmasjonen bekrefter Gud at løftene han gav i dåpen fortsatt gjelder.

Konfirmasjonstiden gir deg muligheten til å finne ut om egen tro, lære mer om Bibelen, snakke om kristen tro, bli kjent med kirka, få nye tanker om livet, og engasjere deg i kirka i lokalsamfunnet og verden.

Hva er den viktigste grunnen til at du vil konfirmere deg? Hva ønsker du for konfirmasjonstiden din?

Les mer om konfirmasjonen her.
Utskriftsvennlig versjon

Om innhold

 

Vann er sentralt både i vår hverdag og i trosopplæringen.

Vann er kraftens kilde og gir liv. Vi finner drikke ved vannkilden. Vannet er der allerede før skapningens syv dager. Det blir sagt at vannet og Guds Ånd er der, før alt det andre skjer i skapelsen.

Vann blir brukt i dåpen. I den lutherske kirke er det vanlig at barn døpes, men det er etter hvert blitt vanlig å bli døpt også som tenåring eller som voksen. Når et barn blir døpt, vil den som døper barnet, øse litt  vann tre ganger på barnets hode og døpe barnet i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Uten Guds ord i dåpen er vannet bare vann. Vannet som blir brukt i dåpen blir hellig når det blir brukt sammen med Guds ord.  Ved hjemmedåp blir vannet som brukes, båret ut og helt ut, på husets østside eller utenfor steder hvor folk ikke tråkker. 

I kirkens første tid var konfirmasjonen en del av dåpshandlingen. Av praktiske grunner ble konfirmasjonen skilt ut fra dåpen. Den ble derfor oppfattet som en selvstendig handling, og etter hvert et selvstendig sakrament i tillegg til dåpen. Hvert år blir det ca 40 000 ungdommer konfirmert i Den norske kirke.

 
mainTail3spalte