mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Budskapet til Maria


Tenk først på dette:

· Hvordan tror du det er å bli foreldre når en er tenåring?

· Hva tror du ville være det mest utfordrende med å bli foreldre i ung alder?

· Hvordan tror du det er å bli gravid utenfor fast forhold?

 

Les fortellingen om Maria fra Lukas 1, 26-38.

 

· Hva handler denne teksten om?

· Hvilke tema tar teksten opp?

· Hva er det som slår deg ved denne teksten?

· Hvem møter vi i fortellingen?

· Hva får vi vite om Maria? Hva får vi vite om engelen Gabriel?

· Hvordan reagerer Maria når hun får besøk av engelen?

· Hva er engelens budskap til Maria?

· Hva er Marias bekymring til det engelen forteller?

· Hva sier engelen om Gud?

· Hvem kan ha lignende erfaring som Maria og Josef i dag?

· Hvordan blir ungdommer som blir gravide møtt i dag?

· Hva syns du om at en del ungdommer blir oppfordret til å ta abort?

·Hvordan burde unge jenter og gutter som blir foreldre, bli møtt?

 

Les fortellingen en gang til og tenk på dette:

 

· Hva kan vi gjøre for ungdom som blir foreldre?

· Hvordan kan ungdom som blir foreldre få oppleve at Gud er med dem, slik Gud var med Maria og Josef?
Utskriftsvennlig versjon

Om innhold

 

Vann er sentralt både i vår hverdag og i trosopplæringen.

Vann er kraftens kilde og gir liv. Vi finner drikke ved vannkilden. Vannet er der allerede før skapningens syv dager. Det blir sagt at vannet og Guds Ånd er der, før alt det andre skjer i skapelsen.

Vann blir brukt i dåpen. I den lutherske kirke er det vanlig at barn døpes, men det er etter hvert blitt vanlig å bli døpt også som tenåring eller som voksen. Når et barn blir døpt, vil den som døper barnet, øse litt  vann tre ganger på barnets hode og døpe barnet i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Uten Guds ord i dåpen er vannet bare vann. Vannet som blir brukt i dåpen blir hellig når det blir brukt sammen med Guds ord.  Ved hjemmedåp blir vannet som brukes, båret ut og helt ut, på husets østside eller utenfor steder hvor folk ikke tråkker. 

I kirkens første tid var konfirmasjonen en del av dåpshandlingen. Av praktiske grunner ble konfirmasjonen skilt ut fra dåpen. Den ble derfor oppfattet som en selvstendig handling, og etter hvert et selvstendig sakrament i tillegg til dåpen. Hvert år blir det ca 40 000 ungdommer konfirmert i Den norske kirke.

 
mainTail3spalte