mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

De ti bud


Budene var leveregler for Guds utvalgte folk, israelittene. Gud gir folket en lov fordi han vil være god mot det. Å ha gode rammer for livet, kan sies å være en kjærlighetserklæring fra Gud. Menneskene trenger lover for å ha orden og fred. De første tre budene handler om menneskets forhold til Gud. De sju neste handler om menneskenes forhold til hverandre. Budene er samlet i i det dobbelte kjærlighetsbudet: Du skal elske Gud over alle ting, og dine medmennesker som deg selv.

Har du brutt noen av disse budene i det siste? Hvilket bud er vanskelig å holde?
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

Bålet avgir varme og lys og nærhet. Bålet gnistrer, det lever. Det er en øvelse å få bålet til å brenne i alle slags terreng og vær. På samisk har vi ulike ord for bål ute i det fri, alt etter størrelse på bålet, brennveden som brukes, terreng hvor bålet tennes og mange andre faktorer gir forskjellige navn på bålet.

Rundt bålet legges det som oftest stein, som skal sørge for å ha bålet under kontroll. Gud har gitt sitt folk steiner med de 10 bud. Hva står i de 10 budene? Gud ga Moses budene for å hjelpe israelsfolket til å leve sammen på en god måte.

Bålet eller ilden avgir varme og blir et naturlig samlingspunkt for oss. 

 
mainTail3spalte