mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Kristuskransen


 
Om Kristuskransen

Martin Lönnebo, pensjonert biskop i den svenske kirken, har utviklet og skapt kristuskransen. I konseptet ligger mange mulige måter å bruke kristuskransen på. Du kan be med kristuskransen, lese Bibelen med hjelp av den eller tenke over de spørsmål den vekker i deg. Det finnes flere opplegg og bøker med utgangspunkt i kristuskransen. Denne cyberkristuskransen som du nå har funnet, er vårt bidrag. 

Hver perle følger et tema som presenteres. Til hver perle finnes det bibelord og andre tekster, samt arbeidsoppgaver som hører til temaet. 

Vi ønsker at du som skal bruke dette materialet som konfirmant eller konfirmantlærer, skal kjenne deg fri til å legge til og forkaste, skrive om, stryke over - eller stryke under. Vi håper at du blir rørt eller opprørt, og finner svar som er rette for deg.

Vi håper at kristuskransen skal oppmuntre til åpen og modig tenkning rundt eksistensielle og etiske problemstillinger i en kristen ramme. Vi ønsker at de temaene som kristuskransen tar opp skal føles aktuelle midt inn i det livet du lever. 

Vi har hatt lyst til å dele gullkorn som vi har funnet: i bibeltekster, samisk visdomslitteratur, historiske hendelser, bilder og musikk.  

Vil du vite mer om våre kilder? Se under fliken ”Om Oss”. Her kan du finne boktips hvis du vil lese mer.
 
Om kristuskransen/frälsarkransen; www.fralsarkransen.se
Utskriftsvennlig versjon
 
mainTail3spalte