mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Jesu ætt


Guds vilje var å føre slekta videre. Jesus tilhørte også en slekt og en familie. I Bibelen kan vi følge Jesu ætt helt fra Abrahams tid.

Her skal vi se på deler av det gjennom Davids ætt:

David var en konge, den største kongen i Israel, og han tilhørte Judas ætt. Hans oldefar het Boas og oldemoras navn var Rut. Bestefaren het Obed. Faren til David, Isai, var fra Betlehem og hadde 8 sønner. David var den yngste av disse brødrene. Etter David ble Salomo konge. Han var sønn av David og hans kone Batseba. David og Batseba ble også besteforeldre, og en av barnebarnas navn var Rehabeam, som ble konge etter sin far Salomo. Og etter Rehabeam ble hans sønn Abiam konge. Abiam var oldebarn til David og Batseba og David var hans oldefar og Batseba hans oldemor. I Bibelen kan vi følge Davids ætt helt til Jesu fødsel.
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

I Bibelen fortelles det både om livets tre og kunnskapens tre. Treet med kunnskap om godt og vondt. Bibelen bruker mange bilder for å beskrive om ting. Jesus brukte bilder fra hverdagslivet for å forklare seg selv. I en fortelling beskriver han seg selv som vintreet, og vi mennesker er grenene. 

Bjørk er et tre som finnes overalt i våre områder. Den har rot, grener og lauv som står i en sammenheng. Man kan finne den stående høy og rank på lune steder, men også nedbøyd og krokete i områder der den er utsatt for vær og vind. Bjørka er råmateriale til håndverk /duodji, brensel og gir ly. Bjørka kan symbolisere menneskelivet, den greiner seg ut og brer seg, men alt er sprunget ut av en felles rot. Å ha røtter gir tilhørighet og skaper trygghet. Vi er forbundet med generasjonene før oss, til slekta vår.

Jesus ble korsfestet. Korset er laget av tre, og er blitt et seierstegn ved at Jesus er oppstått fra de døde. På korsets tre ble grunnlaget lagt for vår frelse i Jesus Kristus.

Velg emne:

 
mainTail3spalte