mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Å høre til noen eller en historie


Noen er heldige og har besteforeldre som de får dele opplevelser med. Noen kan ha andre nære personer som de deler opplevelser med. Å være knyttet sammen med noen eller til en historie, gir identitet. Vi bærer på minner som noe kjært og betydningsfullt. Din slekts historie er verdifull fordi den gir deg identitet som du kan bringe videre til neste generasjon.


Finn ut om slekta din sammen med bestemor og bestefar eller andre i ditt nærmiljø!
 
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

I Bibelen fortelles det både om livets tre og kunnskapens tre. Treet med kunnskap om godt og vondt. Bibelen bruker mange bilder for å beskrive om ting. Jesus brukte bilder fra hverdagslivet for å forklare seg selv. I en fortelling beskriver han seg selv som vintreet, og vi mennesker er grenene. 

Bjørk er et tre som finnes overalt i våre områder. Den har rot, grener og lauv som står i en sammenheng. Man kan finne den stående høy og rank på lune steder, men også nedbøyd og krokete i områder der den er utsatt for vær og vind. Bjørka er råmateriale til håndverk /duodji, brensel og gir ly. Bjørka kan symbolisere menneskelivet, den greiner seg ut og brer seg, men alt er sprunget ut av en felles rot. Å ha røtter gir tilhørighet og skaper trygghet. Vi er forbundet med generasjonene før oss, til slekta vår.

Jesus ble korsfestet. Korset er laget av tre, og er blitt et seierstegn ved at Jesus er oppstått fra de døde. På korsets tre ble grunnlaget lagt for vår frelse i Jesus Kristus.

 
mainTail3spalte