mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

.

 

Jeg tror på Gud Fader,

den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus,

Guds enbårne sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet,

fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag,

fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse

og det evige liv.

AMEN

 

 

Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

 I Bibelen sammenlignes sola med Jesus, og det står at Jesu ansikt var som solen når den skinner i sin kraft (Åp. 1, 16)

De som tror på Jesus Kristus kaller seg kristne. Hva handler det om å tro på Jesus Kristus?

Frans av Assissi ville elske sin neste best ved å være tjener for dem. Han forlot rikmannslivet. Han kalte fuglene, dyrene og blomstene og trærne for sine brødre og søstre. Les andakten av Frans av Assisi hvor han snakker med dyrene.

 
mainTail3spalte