mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko


Misjonsbefalingen

Da trådte Jesus fram og talte til dem:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds nan

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil erdens ende. ( Matt 28, 18-20)
Utskriftsvennlig versjon

Om innhold

 

Vann er sentralt både i vår hverdag og i trosopplæringen.

Vann er kraftens kilde og gir liv. Vi finner drikke ved vannkilden. Vannet er der allerede før skapningens syv dager. Det blir sagt at vannet og Guds Ånd er der, før alt det andre skjer i skapelsen.

Vann blir brukt i dåpen. I den lutherske kirke er det vanlig at barn døpes, men det er etter hvert blitt vanlig å bli døpt også som tenåring eller som voksen. Når et barn blir døpt, vil den som døper barnet, øse litt  vann tre ganger på barnets hode og døpe barnet i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Uten Guds ord i dåpen er vannet bare vann. Vannet som blir brukt i dåpen blir hellig når det blir brukt sammen med Guds ord.  Ved hjemmedåp blir vannet som brukes, båret ut og helt ut, på husets østside eller utenfor steder hvor folk ikke tråkker. 

I kirkens første tid var konfirmasjonen en del av dåpshandlingen. Av praktiske grunner ble konfirmasjonen skilt ut fra dåpen. Den ble derfor oppfattet som en selvstendig handling, og etter hvert et selvstendig sakrament i tillegg til dåpen. Hvert år blir det ca 40 000 ungdommer konfirmert i Den norske kirke.

 
mainTail3spalte