mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Samisk kirkekunst


Kirkerommet har ofte rikelige med symboler på det guddommelige kristne symboler i alterbilder, messehagl og skulpturer og bilder. Utforming av kirkebygg er ofte påvirket av lokale skikker for eksempel i valg av farger, materialer og kunst.

Bildekunsten er som oftest fremstilling av bibelfortellingene. Mange menigheter i områder der det bor samer, har hatt ønske om altertavler uten b. Noen kirkebygg har et nakent kors på blå bakgrunn. Blåfargen er himmelens farge og slik skal altermotivet fortelle at bare korset tegner himmelen for oss.

Vet du om det finnes kirkebygg som har brukt symboler, ornamenter, kunst, farger, bruksgjenstander med bakgrunn i samiske tradisjoner? Symbolbruken og det visuelle i et kirkerom er ofte det som øyet ser og som gir en opplevelse av gjenkjennelse eller fremmedfølelse. Hva mener du vil gjøre kirken til en samisk kirke for folk i Sampi.

Duodji kan inndeles i hornsløyd, tresløyd, håndverk og kunst. Det finnes eksempler på hvordan dette er brukt i kirke utsmykkingen. I Jukkasjarvi kirke i Nord-Sverige har kunstneren Lars-Levi Sunna laget orgeltangenter av bjørk, horn og skinn. I Enontekio kirke i Nord-Finland viser altertavla koftekledte samer og rein. I Sirma kirke har kunstneren Eva-Britt Varsi dekorert prekestolen med samisk inspirerte farger og mønster. Utformingen av Karasjok nye kirke skal minne oss om en gamme.
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

I kirken blir fellesskapet styrket. Vi får del i det kristne fellesskap med Gud og hverandre ved troen på Jesus Kristus. Gud ønsker ikke at vi skal være kristne alene. I gudstjenesten blir dette fellesskapet synlig når vi er sammen om trosbekjennelsen, nattverden, bønnene og salmesangen. Fader Vår er den bønnen som Jesus selv har lært oss.

Gudstjenesten inneholder flere ting;  bibeltekster, preken, bønner, salmer og nattverd. Hver søndag blir det tatt opp et tema, som er grunnlaget for valg av bibeltekst, preken og salmene vi synger. Det finnes egne liturgier for dåp, konfirmasjon, begravelse og bryllup. De som er tilstede, har alle sine oppgaver eller roller, og alt som skjer har sin orden, sin lovmessighet.

Hva gjør en gudstjeneste samisk? Er det bruk av samisk språk? Er det kirkeutsmykning? Er det innholdet i prekenen, i bønner og i liturgien? Er det musikken? Er det folkene som deltar i gudstjenesten?

Både preken og salmesang på samisk språk bidrar til at gudstjenesten er samisk. Også kirkebygget, kunsten og symbolene i kirka kan bidra til å gi gudstjenesten en samisk ramme. Liturgiske klær som prest, kantor og kateket bruker, er med på å gjøre det samiske synlig med farger, symboler og mønster. Den lokale kirken og menighetsrådet vil tilrettelegge gudstjenesten slik at alle i lokalmiljøet opplever kirken som sin egen kirke.

 

 
mainTail3spalte